BELBEEF

Beheerd door BELBEEF

Net zoals vroeger bij het Meritus-label, wordt het Generieke Lastenboek Rundvlees (GLR) beheerd door de interprofessionele organisatie BELBEEF. Om dit mogelijk te maken werd het ledenbestand uitgebreid met de vertegenwoordigers van de landbouw, veehandel en de promotie uit het Waalse Gewest en werd een nieuwe raad van bestuur verkozen waarin naast de rundveehouders en de slachthuizen, uitsnijderijen en vleesgroothandel nu ook de diervoederproducenten, de retailers en de slagers zijn vertegenwoordigd.

BELBEEF coördineert ook de kwaliteitsbewaking. Wat de controles betreft, neemt sectorgidsbeheerder CODIPLAN het niveau van de veehouders voor zijn rekening. De controles bij de slachthuizen en uitsnijderijen worden dan weer door FEBEV opgevolgd.


Voor elk individueel dier kan nagegaan worden of het aan het GLR voldoet

De verschillende betrokken deelnemende schakels (veevoederproducent, veehouder, transporteur, slachthuis, uitsnijderij en groothandel) verzekeren de volgende schakel, via respectievelijk het GMP-certificaat, het CodiplanPLUS Rund-certificaat en het FebevPLUS Rund-certificaat, dat zij aan alle bepalingen van het Generiek Lastenboek Rundvlees voldoen.

Deze certificatiegegevens worden samengebracht in de databank van Belbeef, zodat finaal voor elk individueel dier kan nagegaan worden of het aan het GLR voldoet, en als GLR kan gecommercialiseerd worden of niet. Deelnemers aan dit systeem krijgen dus, net zoals het bij het Meritus-label het geval was, de garanties dat aan alle eisen voldaan is, en enkel conforme dieren volgens het GLR kunnen gecommercialiseerd worden.

Het GLR betreft een B2B systeem, wat staat voor “Business to Business”, het is geen label. Dit betekent ook dat op de consumentenverpakking geen label of logo kan afgeprint worden, en dat er ook geen specifieke consumentenreclame kan voor gevoerd worden.

Laatste nieuws

Nieuwe website

Nieuwe website

Vanaf heden staat onze nieuwe website online.  Deze gee...

 Eigen vrachtwagens
Wij vervoeren zelf

Eigen boerderijen
De meeste runderen zijn eigendom

 Kwaliteitscontroles
kwaliteit, traceerbaarheid

 Webshop
Binnenkort online

Contacteer ons

  • Klei 172, 1745 Opwijk
  • +32 (0)52 372206
  • +32 (0)52 374230

Adres