Generiek lastenboek rundsvlees

Vervangt het Meritus-label

Sinds 1 juli 2013 garandeert het Generieke Lastenboek Rundvlees (GLR) de kwaliteit van het Belgisch rundsvlees. Dit nieuwe lastenboek zorgt ervoor dat rundveehouders slechts aan één lastenboek moeten voldoen om te kunnen leveren aan verschillende warenhuisketens en slagers.

Deze evolutie betekent meteen ook het einde van het Meritus-label. Sinds zijn lancering in 1997 heeft het Meritus-label bijgedragen tot het herstel van het consumentenvertrouwen in het Belgische rundsvlees. Ondertussen is het landschap van de kwaliteitswaarborgingssystemen grondig gewijzigd. Met de oprichting van het Federale Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen zijn er autocontrolegidsen gekomen. Naast Meritus en BBQS zagen ook andere commerciële labels het licht. Het was dus hoog tijd om een en ander te stroomlijnen en te vereenvoudigen. Daarom garandeert het nieuwe Generieke Lastenboek Rundvlees sinds 1 juli 2013 de rundvleeskwaliteit voor de verschillende winkelketens.

Voor elke winkelketen hetzelfde lastenboek

Vroeger stelden de winkelketens elk hun eigen eisen aan het rundsvlees dat ze afnamen. Elk met een apart lastenboek. Uit onderzoek bleek dat de eisen van Meritus, BBQS en Colruyt inhoudelijk niet zo verschillend waren, en dat er al veel wettelijke eisen afgedekt waren via de certificatie voor de autocontrolegids voor de primaire dierlijke productie.

Toch waren er telkens aparte controles nodig, zowel voor het Meritus-, Colruyt- en/of Carrefour-label. Na twee jaar voorbereiding werd er op 1 juli 2013 overgeschakeld naar één Generiek Lastenboek markttoegang voor Rundvlees (GLR). Dit lastenboek groepeert de voorwaarden voor de veevoederproducent, de veehouder, de transporteur, het slachthuis, de uitsnijderij en de vleesgroothandel. De voorwaarden voor de veehouder zijn opgenomen in het lastenboek CodiplanPLUS Rund. Met één enkele controle en certificatie bij de veehouder kan men dus voortaan runderen aanbieden aan de verschillende winkelketens. Het basisprincipe van het generieke lastenboek is dat elke schakel steeds moet voldoen aan de geldende wettelijke bepalingen. Dat betekent dat zowel voederproducent, veehouder, slachthuis als uitsnijderij gecertificeerd moeten zijn voor autocontrole volgens de sectorgids.

Laatste nieuws

Nieuwe website

Nieuwe website

Vanaf heden staat onze nieuwe website online.  Deze gee...

 Eigen vrachtwagens
Wij vervoeren zelf

Eigen boerderijen
De meeste runderen zijn eigendom

 Kwaliteitscontroles
kwaliteit, traceerbaarheid

 Webshop
Binnenkort online

Contacteer ons

  • Klei 172, 1745 Opwijk
  • +32 (0)52 372206
  • +32 (0)52 374230

Adres