Slachthuis

De runderen worden geslacht in een slachthuis van de FLM Groep.

Er is een zeer nauwe samenwerking tussen het slachthuis en onze firma. Zo is er tijdens het slachten altijd een van onze werknemers aanwezig op de slachtvloer.

In het contract tussen het slachthuis en onze firma wordt het hele te volgen proces in detail beschreven.

  • Ante mortem inspectie door een erkende veearts van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)
  • Tijdens het slachten houden een van onze werknemers en een erkende veearts van het FAVV toezicht.
  • Post mortem inspectie door een erkende veearts van het FAVV.
  • Perfecte traceerbaarheid en monitoring, gebaseerd op het Sanitel nummer.

 

Na het slachtproces worden alle diergegevens elektronisch doorgestuurd zodat alle gegevens foutloos kunnen geïntegreerd worden in ons ERP-systeem.

De karkassen worden door onze eigen vrachtwagens bij het slachthuis opgehaald en naar ons bedrijf gevoerd. We gebruiken daarvoor onze vrachtwagens, waarin we de temperatuur perfect onder controle hebben.

Laatste nieuws

Nieuwe website

Nieuwe website

Vanaf heden staat onze nieuwe website online.  Deze gee...

 Eigen vrachtwagens
Wij vervoeren zelf

Eigen boerderijen
De meeste runderen zijn eigendom

 Kwaliteitscontroles
kwaliteit, traceerbaarheid

 Webshop
Binnenkort online

Contacteer ons

  • Klei 172, 1745 Opwijk
  • +32 (0)52 372206
  • +32 (0)52 374230

Adres